O centru

Centar za podršku i inkluziju Help Net, je dobrovoljno i neprofitno udruženje građana, osnovano 2015. godine sa ciljem da inicira nove i podrži postojeće procese unapređenja brige o deci, mladima i starima, ulažući napore u sferi socijalne zaštite i populacione politike u Republici Srbiji, kroz prizmu socijalnih inovacija.

Noseći se sa društvenim izazovima, Help Net u svoj rad uključuje lokalnu zajednicu i stručnu javnost na najvišem nivo kroz angažovanje svih sektora, promovišući vrednosti društvene kohezije i javno-privatnog partnerstva.

  • Help Net poseduje licencu za pružanje usluge socijalne zaštite Pomoć u kući za stara lica. Licenca je izdata od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pod brojem 700;
  • Help Net je nosilac autorskih prava akreditovanog integralnog programa obuke “Program obuke gerntodomaćica/gerontodomaćina za pružanje usluge Pomoć u kući za stara i invalidna lica”.

Danas je Help Net važan činilac reformskih procesa u Srbiji kroz svoja 4 programa: deca i mladi, seniori, demografski izazovi i populaciona politika i socijalne inovacije.

Help Net je takođe i članica mreže “HUMANAS” humanitarnih organizacija i udruženja građana koje se bave pitanjima starijih, koja je nastala na inicijativu Crvenog krsta Srbije.

“Humans” mreža nastala je maja 2004. Godine, a članice mreže su 15 organizacija koje su potpisale sporazum o saradnji: Crveni krst Srbije, Gerontološko društvo Srbije, Caritas, DFSPC Čovekoljublje, Amity, Viktorija, Lastavica, Društvo za brigu o starima, Nacionalna fondacija za humanu starost, Univerzitet za treće doba, Kolo srpskih sestara, Hleb života, Savez penzionera, Moka i Rosa.

NAŠ TIM

Tim Help net je sastavljen od ljudi različitih struka, iskustva i ekspertize, ali koji dele zajedničke vrednosti. Ljudi sa raznovrsnim profesionalnim iskustvom, iz različitih oblasti, okupljeni sa jednim ciljem –  da stvore jednake šanse za sve građane Republike Srbije i doprinesu razvoju zajednice u kojoj svi živimo. Help Net tim raste i postaje sve poznatiji kako u zemlji, tako i u inostranstvu zbog uspešnih projekata koje realizuje. Kroz mnogobrojne projekte i inicijative organizacija raste, što je dirketna posledica uspeha Help Net tima  i njegove reputacije.

DOKUMENTA