Programi

Od samog osnivanja centra, vešt i iskusan Help Net tim radi na umrežavanju na svim nivoima, Umrežavanje je primaran put u postizanju ciljeva organizacije, pa je tako saradnja sa velikim brojem vladinih i nevladinih organizacija, institucijama na lokalnom i državnom nivou, kao i međunarodnim organizacijama jedan od primarnih izazova i zadataka Help Net centra. 

Naš rad i aktivnosti prepoznale su mnoge svetske i domaće organizacije, ministarstva i institucije poput Nemačke organizacije za medjunarodnu saradnju GIZ, Council of Europe, HEKS/EPER, UN Women Internacionalni Višegrad fond, Vlada Republike Srbije – SIPRU, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo državne uprave i loklane samouprave, Kabinet ministra bez portfelje zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Crveni krst Srbije, Opština Zvečan, Opština Raška, Caritas Šabac, Fondacija za otvoreno društvo i drugi. Sa ovim, i drugim organizacijama i ustanovama, naš stučni tim ostvario je uspešnu saradnju na mnogim projektima, i ponosni smo što su prepoznali našu posvećenost i rad.

Help Net je takođe pružio tehničku pomoć UNICEF-u i Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u razvijanju Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, a zajedničkim snagama smo implementirali više od 20 projekata u ovoj oblasti. Predlaganje i implementiranje održivih rešenja na ovom, i mnogobrojnim drugim projektima na kojima smo radili proteklih godina, demonstriraju naš kapacitet u ukrštanju programa i projekata, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva Help Neta i partnera udruženja. 

Svoje ciljeve negujemo i razvijamo kroz mnogobrojne projekte u četiri osnovne kategorije: Deca i mladi, Seniori, Demografska i populaciona politika i Socijalne inovacije. Ponosni smo što smo od samog osnivanja razvili dugoročne odnose i saradnje sa našim partnerima i bili deo preko 30 uspešnih projekata.

DECA I MLADI

Helpnet decu posmatra kao mlade sugrađane i društveni resurs, nudi im priliku za zabavu i učenje, i zagovara da im se obezbede prava koja im po zakonima i međunarodnim konvencijama pripadaju. Informišemo mlade, pitamo ih za mišljenje, uključujemo u teme od značaja i učimo od njih podstičući njihov pun potencijal.

SENIORI

Vođeni uverenjem da svako ima pravo na dostojanstven život i onda kada zakorači u treće doba, osnovali smo program za seniore kako bismo se kroz posebne projekte i aktivnosti fokusirali na njihove potrebe. Kao licencirani pružalac usluge socijalne zaštite, želeli smo da naša mreža pomogne, podrži i olakša svakodnevni život naših korisnika, uz puno razumevanje njihovih potreba i navika.

DEMOGRAFSKI IZAZOVI
I POPULACIONA POLITIKA

U okviru ovog programa bavimo se pitanjima reproduktivnog zdravlja, planiranja porodice, socijalnog uključivanja, interno raseljenim licima, nasiljem u porodici, balansiranjem rada i roditeljstva, rodnom ravnopravnosti, rada sa ženama i njihovim osnaživanjem i dr. Cilj nam je  je da okupimo eksperte iz različitih oblasti i pomognemo u rešavanju horizontalnih ili ukrštenih tema, koje su često nepopularne i zahtevaju opsežne i dugotrajne konsultativne procese.

SOCIJALNE
INOVACIJE

Naša organizacija se bavi socijalnim inovacijama kao programom i principom rada, koji imaju za cilj da reše probleme koji postoje već duže vreme, koristeći nove i inovativne pristupe. Takođe, posvećeni smo istraživanju i analizi uticaja tehnoloških inovacija i promena na društvo, kako bi se sprečile zloupotrebe i osiguralo održavanje socijalne i ekonomske ravnoteže.