Biografije

Gordana Milovanović

Gordana Milovanović je master ekonomije. Svoju karijeru u oblasti socijalne zaštite započela je 2005. godine u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i dugi niz godina koordinirala projektima u okviru ovog Ministarstva. Svojim iskustvom u oblasti socijalne zaštite doprinela je razvoju integralne socijalne zaštite, unapređenju standarda stručnog rada, uvodjenju sistema licenciranja i akreditacije u socijalnu zastitu, kao i razvoju usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Gordana je koordinirala Radnom grupom na projektu “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” koji se odnosio na pisanje nacrta Pravilnika o minimalnim standardima za rad SOS telefona za žene žrtve nasilja; Koordinirala i upravljala na 14 konkursa za razvoj socijalnih usluga u zajednici u vrednosti od 10 miliona EUR. Učestvovala je takođe u razvoju  standarda za pružanje usluga i licenciranje organizacija socijalne zaštite.

Na svim poslovima bila je zadužena za uspostavljanje vertikalne koordinacije između centralnog i lokalnog nivoa i podsticanje saradnje između sektora socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja. U tom procesu stekla je temeljna znanja o finansijskim i međusektorskim pitanjima, relevantnim za uspostavljanje integralnih usluga u zajednici. Sarađivala je i sa većinom lokalih zajednica i ministarstava u Srbiji, kao i sa oko dve stotine organizacija civilnog društva. Takođe je bila deo tima koji je kreirao bazu „Socijalni profil opština“, koja se godinama nalazila  na sajtu Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike.

Od osnivanja Centra za podršku i inkluziju „Help net“, 2015. godine, sa svojim timom sprovela je preko 20 projekata u oblasti socijalne zaštite, ljudskih i manjinskih prava, kao i populacione politike. Svojim iskustvom i radom aktivno je doprinela funkcionisanju Radne grupe Vlade RS prilikom izrade Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Gordana je takođe i članica upravnog odbora Gerontološkog društva Srbije i predsednica Belgrade Lions kluba koji je član Internacionalne mreže Lions Club, čiji je cilj kreiranje boljeg društva kroz humanitarni rad, edukacije i povezivanje uspešnih ljudi iz različitih profesionalnih sfera.

Poslednjih godina aktivno se bavi i izdavaštvom. tako da je ispred udruženja kojim rukovodi, objavila nekoliko istraživanje pod nazivom “Usklađivanje rada i roditeljstva”; “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji” kao i priručnik “Ja, neformalni negovatelj”; “Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola”; Kuvar “Kuhinje nacionalnih manjina”.

Kao majka ženskog deteta, svakodnevno se uspešno bori sa izazovima usklađivanja rada i roditeljstva. Svako ko je poznaje, prvo što primeti u saradnji ili druženju sa njom, je njena izuzetna energija, koju nesebično deli u okupljanju saradnika i prijatelja. Iskreno veruje u timski rad, posebno dajući priliku mladim ljudima da pokažu svoje sposobnosti. Svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite nadopunjuje kroz saradnju sa  širokom mrežom stručnjaka iz ove oblasti, što doprinosi da se svakom, i najsloženijem profesionalnom izazovu, pristupi sa najvišim stepenom kompetentnosti i posvećenosti.

Sada, nakon više od decenije bavljenja socijalnom zaštitom, može da kaže da je to polje njene ekspertize, iako je do skoro mislila da je socijalna politika pronašla nju, a ne obrnuto.

Ana Kovačević

Ana je rođena u Beogradu i poseduje širok spektar interesovanja, što ju je dovelo do formalnog obrazovanja u oblasti biohemijskog inženjerstva. Pored biohemije, takođe poseduje afinitete i iskustvo u administrativnim poslovima, kao i srce za rad sa ljudima, što ju je navelo da pronađe svoje mesto u Help net timu.

Zbog svoje komunikativnosti i sposobnosti da doprinese timskom radu, te sa pozicije člana tima sa opštim pregledom na poslove iz ugla administracije, pomaže kolegama da zadatke ispune u skladu sa najvišim standardima kvaliteta.

Ana je takođe i mama, koja uspešno usklađuje roditeljstvo i posao.

Dražen Zacero

Odrastajući na selu, Dražen je odlučio da postane aviomehaničar i pravnik sa samo 12 godina, što se možda čini kao čudna kombinacija, ali kada ste dete, sve je moguće. Iako se njegov san o postajanju aviomehaničarom nije ostvario, on je ipak diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu i danas živi i radi u Beogradu. U međuvremenu, počeo je da se bavi socijalnim inovacijama, a posebno voli da ih sprovodi tamo gde ih nema, tj. da menja naizgled nepromenjive sisteme načinima na koje do sada niko nije pomislio.

Neverovatno životno iskustvo i širok spektar interesovanja poput transformativnog liderstva, digitalne transformacije, socijalnog marketinga, istorije, pravne nauke, socijalne politike, socijalne zaštite, inovacija, prevencije nasilja, razvoja i upravljanja projektima, socijalnog uticaja i drugih, čine ono što je Dražen danas. 

Najviše uživa u radu sa decom i mladima, oblast koja je njegov deo od svoje četrnaeste godine. Dražen se tako razvio od pozicije korisnika programa omladinskog rada i sistema socijalne zaštite, do pozicije koordinatora programa za decu i mlade. U Help net-u je odabrao da radi u sektoru za razvoj projekata i socijalne inovacije, jer poseduje više od 15 godina iskustva u civilnom sektoru i ima perspektivu korisnika i menadžera projekta, kao i odličnu saradnju sa javnim i privatnim sektorom.

Dražen ima i višegodišnje domaće i međunarodno iskustvo u projektnom menadžementu neprofitnog sektora. Njegovo znanje je stečeno od najboljih eksperata za pripremu projekata za evropske fondove (učio je od direktora programa u BOSHu i specijaliste za prikupljanje sredstava, do EU eksperata koji su arhitekte IPA2), a praksu projektnog menadžmenta razvijao je kroz iskustvo saradnje sa UN agencijama i brojnim drugim donatorima.

Pored neprofitnog sektora, Dražen je poslednjiih godina aktivan i u biznis sektoru iz pozicije monitoringa inovacija u finansijskoj industriji, za međunarodnu kompaniju Projective sa sedištem u Briselu, odakle je zbog rasta obima posla rešio da se posveti Help net-u i svojoj prvoj ljubavi – socijalnoj zaštiti i omladinskom radu.

Oblast socijalnih inovacija zahteva široka interesovanja, sposobnost divergentnog mišljenja za nove ideje, pristupačnost, otvorenost, strast i konstantnu energiju za sticanje novih kompetencija i modernih veština.

Osoba sa ovakvim profilom ličnosti uspeva da se prilagodi novim generacijama i da bude u toku sa aktuelnim problemima i potrebama dece i mladih, što se vidi i u njenom radu sa decom i mladima, odakle crpi energiju i kontakt sa mladima.

Dražen za sebe veruje da je osoba koja se ne plaši da stvari uradi drugačije i nema strah od novog i nepoznatog. Tako se nada se da će sve što radi danas i njegova aktivnost na mnogobrojnim projektima učiniti da bude jedan od onih penzionera koji su vrlo duhoviti, i sa 80 godina prate i koriste tehnologiju i pričaju sa unicima preko mobilnih aplikacija.

Tanja Đurić Mikuljanac

Tanja poseduje dugogodišnje iskustvo u administrativnim poslovima, koje je stekla radom u državnoj upravi. Pridružila se Help net timu sredinom 2020. godine sa željom da upozna i prihvati nova znanja i iskustva.

Svesna da život i rad nisu jedoobrazni i ukalupljeni, ima razvijene veštine aktivnog slušanja, a njene savete članovi tima rado slušaju i prihvataju. Smatra da se kroz saradnju  i  komunikaciju poboljšava timski rad, a  time se i doprinosi profesionalnom uspehu.

Tanja voli da putuje, u slobodno vreme se prepušta čitanju svog omiljenog štiva. Zadužena je za lepu atmosferu u kancelariji, jer je tu da podseti da se uz muziku bolje radi, a za sebe kaže da je slušanje muzike njena važna stimulacija i motivacija u toku dana.

Vladimir Jovanović

Vladimir je odrastao u Loznici, a već deset godina živi i radi u Beogradu. Završio je osnovne studije Socijalne politike i socijalnog rada i master studije Socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Uživa u radu sa ljudima i posebno se fokusira na unapređenje položaja različitih kategorija ugroženog stanovništva. Tako je bio učesnik u realizaciji mnogih domaćih i međunarodnih projekata u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.

Od 2015. do 2017. godine radio kao saradnik demonstrator na Fakultetu političkih nauka – katedra za Socijalni rad, i to na predmetima Socijalna patologija, Socijalni rad u zajednici i Zastupanje u socijalnom radu. Takođe je bio periodično angažovan na predmetima Uvod u psihologiju, Razvojna psihologija, Gerontologija i Socijalna rehabilitacija.

Kooautor je programa obuke za stručne radnike u sistemu socijalne zaštite, pod nazivom “Ostvarivanje ljudskih prava osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama”, koji je akreditovan od strane Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu.

Nosilac je licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti, izdate od strane Komore socijalne zaštite pod registarskim brojem RO – 4336/2017 – I i član je Komore socijalne zaštite Srbije.

Svoje akademsko iskustvo i praksu svakodnevno primenjuje u radu u Help net-a, trudeći se da kroz saradnju sa eminentnim stručnjacima iz oblastima socijalne zaštite unapredi svoja znanja i veštine. Kao član Help net tima, koordinirao je projektom “Supporting advacment of strategic framework for child protection from violence in Serbia”, koji predstavlja integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Projekat je realizovan u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEFa. 

Pored mnogobrojnijh profesionalnih interesovanja, Vladimir je i pasionirani ljubitelj sporta, od fudbala i košarke pa do borilačkih veština i sportova.

Marija Milivojević Šuljagić

Od početka svoje karijere Marija radi kao socijalni radnik. Završila je osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu za socijalnog radnika, a master studije na Pravnom fakultetu u Prištini.

Svoju karijeru započela je kao stražista u Centru za zaštitu dece i mladih u Zvečanskoj. Kako joj je želja bila da radi sa ljudima i da se posebno usresredi na rad sa decom i mladima, od 2014. do 2017. godine radila je u Dnevnom centru Impuls, sa decom sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima. Tretmani u ranom razvoju, kreativne radionice, podrška kroz terapiju, razgovor i konsultacije, samo su neki od interesovanja i veština koje je stekla radom sa mladima.

U istom periodu, pa sve do 2022. godine, Marija je pružala podršku seniorima kroz konsultacije i inkluziju u Domu za stara penzionisana lica Jela, kao socijalni radnik.

Marija poseduje licencu za obavljanje poslova u socijalnoj zaštiti, a tokom svoje karijere prošla je mnogobrojne edukacije- edukacije rada sa decom poput Montesori educatora, ali i stekla osnovna znanja znakovonog jezika od streane UTLOSS-a, Udruženja za tumača za lica oštećenog sluha Srbije, osoba sa invaliditetom u Srbiji.