Seniori

Vođeni uverenjem da svako ima pravo na dostojanstven život i onda kada zakorači u treće doba, Centar za podršku i inkluziju Help net poseduje poseban program koji se bavi najstarijim građanima i njihovim potrebama. U tom smislu, Help Net je i licencirani pružalac usluge socijalne zaštite za stara lica i osobe sa invaliditetom od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, putem koje se pruža pomoć našim starim sugrađanima.

Cilj programa za seniore je da naši stariji sugrađani žive sa nama, budu aktivni deo lokalne zajednice, da održavaju dobre odnose sa porodicom i prijateljima, da budu zdraviji i srećniji. Kroz razgovor, pomoć, saradnju i podršku, promovišemo ideju da je starost period u kom se mogu sticati nova saznanja, učenja, putovanja i druženja, te da se i u starosti treba održati aktivno učešće u društvenom životu.

Help net ima za cilj da svaku aktivnost usmeri u korist lokalne zajednice i stručne javnosti, zbog čega su u sprovođenje aktivnosti pored članova Help net tima i brojnih saradnika, uključeni i sami korisnici programa. Sve sa idejom da naša mreža pomogne, podrži i olakša svakodnevni život naših korisnika, uz puno razumevanje njihovih potreba i navika.

Građani trećeg doba su lica koja su deo našeg društva i koje se zbog životne dobi susreću sa specifičnim izazovima i temama kojima treba pristupiti na pravi način. Help Net nastoji da ponudi rešenja za izazove sa kojima žive naši stariji sugrađani. Ideja je da kroz rad sa starijim sugrađanima od njih učimo, kao i da ih uključimo u sve sfere društvenog života.

Zbog toga smatramo da je rad na temama poput unapređenja položaja neformalnih negovatelja i kvaliteta nege, zaštita starijih građana od nasilja, socijalno uključivanje starijih osoba, pomoći u kući za stara lica lica i drugih ključno za dobar i srećan život seniora. Ovo su ujedno samo neke od tema kojima je Help Net tim posvetio pažnju proteklih godina. Učeći od sadašnjih seniora, kreiramo programe koji će služiti i budućim generacijama. 

U konačnom cilju, Help Net želi da naši stari sugrađani žive sa nama, budu aktivni deo lokalne zajednice, da održavaju dobre odnose sa porodicom i prijateljima, da budu zdraviji i srećniji.

Projekti