Publikacije

Publikacija “Inovativne metode rada sa osobama koje pate od neurokognitivnih poremećaja”(2022), Evropska grupacija za teritorijanu saradnju TRITIA, Poljska. Publikacija “Inovativne metode rada sa osobama koje pate od neurokognitivnih poremećaja”(2022), Evropska grupacija za teritorijanu saradnju TRITIA, Poljska.

Publikacija je izrađena u okviru projekta “V4 za razvoj zajedničke socijalne Evrope” podržan od strane Međunarodnog Višegrad fonda

Analiza debata – međugeneracijskih dijaloga sa projekta “Osnaživanje međugeneracijskih veza” Zaključci i preporuke

PROJEKAT

Rodne uloge i ostali rodni koncepti

PROJEKAT

Međugeneracijska solidarnost za sve generacije

PROJEKAT

Romska kulturno – istorijska baština

PROJEKAT

Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja

PROJEKAT

Kuvar “Kuhinje nacionalnih manjina”

PROJEKAT

Priručnik “Ja, neformalni negovatelj”

PROJEKAT

Istraživanje “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji”

PROJEKAT

Istraživanje “Kako unaprediti međugeneracijski dijalog u Srbiji”

PROJEKAT

Istraživanje “Usklađivanje rada i roditeljstva”

PROJEKAT

Studija slučaja “Položaj dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u ruralnim područjima Valjeva”

PROJEKAT