Socijalne inovacije

Socijalne inovacije jedan su od naših programa ali i princip rada. Delujemo sa svešću da problemi koji postoje više decenija zahtevaju nove pristupe na putu ka rešenjima.

Tehnološke inovacije donose nove izazove za pojedince i porodicu, nove mogućnosti ali i rizike. Zato smatramo da je važno da se bavimo uticajem digitalne transformacije i četvrte industrijske revolucije na društvo u Srbiji, uz postojeće nasleđene probleme.

Potrebno je da se razmotre svi potencijalni uticaji promena tehnologije i da se donesu odluke koje će pomoći u održavanju socijalne i ekonomske ravnoteže. To podrazumeva da se pojedincima i porodicama pruži odgovarajuće obrazovanje i podrška u prilagođavanju novim tehnologijama i da se spreče zloupotrebe tehnologije.

Ovaj program je svojevrsna eksperimentalna laboratorija za osmišljavanje društvenih rešenja, istraživanja i testiranje novih strateških pristupa u socijalnoj zaštiti i populacionoj politici kao i novih metoda rada sa decom, mladima i starima. Socijalne inovacije nisu samo trend jer je rad naše organizacije orijentisan na rezultat i merljiv uticaj na kvalitet života građana.

U okviru ovog programa naročito razvijamo pristup međugeneracijske saradnje, te u tom smislu sprovodimo različite aktivnosti u cilju unapređenja međugeneracijske solidarnosti i odgovornosti, kako na nacionalnom, tako i regionalnom nivou. Help Net je kreirao i poseban vebsajt “Medjugeneracijska solidarnost” koji je posvećen promovisanju i razmeni trendova u ovoj oblasti.

Projekti