Jačanje međugeneracijske solidarnosti

 

 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Demografsko starenje ima značajan i dalekosežan uticaj na sve apekte socijalnog razvoja zbog čega je važno negovati međugeneracijsku solidarnost koju odikuje kompleksan, specifičan sistem relacija između osoba različitih generacija na nivou porodice i čitavog društva. Najznačajnije prepreke razvoju međugeneracijske solidarnosti jesu negativni stavovi, stereotipi i predrasude koje postoje među generacijma, a koje na prvom mestu vode ka diskriminaciji starijih. Upravo zbog ovih stereotipa društvo je uskraćeno za pozitivne efekte međugeneracijske solidarnosti, jer mladi i stariji, kao i srednja generacija, zajednički doprinose pozitivnim promenama u društvu kao i socijalnoj koheziji. Solidarnost među generacijama krucijalna je za demokratsko društvo.

Vođen stavom da umetnost može biti most među genracijama, Centar za podršku i inkluziju Help net zauzima inovativni pristup u ohrabrivanju međugeneracijskih aktivnosti, kroz umetnički izraz. Projektom „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“, podržanog od strane Međunarodnog Višegrad Fonda, nastojimo da približimo generacije koristeći kreativni potencijal novih medija i filmsku umetnost. Ovaj projekat ima za cilj da doprinese socijalnoj koheziji menjanjem relacija među generacijama, da unapredi njihovu međusobnu saradnju i razumevanje, da podigne nivo njihovih digitalnih kometencija, kao i da prikupi podatke o uticaju kreativnih medija na međugeneracijsku solidarnost.

Mladi i stariji imaju priliku da zajednički istraže mnoštvo kreativnih mogućnosti koje nude digitalni mediji. Više od 100 ljudi različitih generacija iz Srbije, Slovačke, Poljske i Češke biće obučeno da koristi svoje pametne telefone za kreiranje filma. Najbolji snimci koje naprave biće korišćeni u produkciji kratkog filma koji ima za cilj da sruši predrasude koje se odnose na godine starosti i starenje, a koje uporište nalaze u patrijjahalnom sistemu vrednosti, da ukaže na njihov negativni uticaj na međuljudske odnose i demokratsko društvo, kao i da negira najčešće stereotipe o omladini i seniorima.

U okviru projekta biće sprovedena i sveobuhvatna medijska „Kampanja za međugeneracijsku solidarnost“ u cilju podizanja svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti i socijalne kohezije zasnovanih na razumevanju, razmeni iskustava i znanja među generacijama, zajedničkim interesima i podeli odgovornosti.

Podaci prikupljeni u okviru projekta, zaključci i preporuke do kojih se došlo, služiće svim zemljama učesnicama projekta kao osnova za razvoj javnih politika u ovoj oblasi, nacionalnih strategija i akcionih planova, kao mehanizam za unapređenje međugeneracijskog dijaloga i primer dobre prakse za promociju međugeneracijske solidarnosti.

Projektni partneri odabrani su na osnovu njihovog dugogodišnjeg i vrednog iskustva u zaštiti ljudskih prava, osobito prava ranjivih grupa, promociji ravnopravnosti, socijalne zaštite i socijalne kohezije. Projekat se realizuje u saradnji sa Crvenim krstom SrbijeEvropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA iz Poljske, Centrom za socijalni rad Horelica iz Slovačke i asocijacijom TRIANON iz Češke, u periodu od oktobra 2020. do juna 2021.