Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

prekogranična saradnja
Projekat koofinansira Evropska unija

Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini predstavlja projekat koji realizuju u saradnji Centar za podršku i inkluziju Help Net iz Beograda, kao vodeći aplikant, Karitas Šabac i Centar za socijalni inovacije Tuzla kao partneri.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

U okviru projekta biće organizovan niz aktivnosti kako bi se položaj neformalnih negovatelja na navedenom području, a i šire, unapredio. Specifični cilj je obezbeđenje edukativne podrške neformalnim negovateljima i profesionalcima iz sistema socijalne zaštite. Planirano je da ukupno 120 neformalnih negovatelja (80 iz Republike Srbije i 40 iz Bosne o Hercegovine) i 120 profesionalaca (80 iz Srbije i 40 iz Bosne i Hercegovine) prođe obuku i na taj način stekne znanja i veštine neophodne za kvalitetnu negu.

Kada je reč o edukativnim programima, ovim projektom je predviđen razvoj ukupno 3 programa:

  • Edukativni program za neformalne negovatelje – set smernica koje olakšavaju brigu o osobi;
  • Edukativni program za profesionalce koji se odnosi na brigu o neformalnim negovateljima;
  • Edukativni program za profesionalce koji se odnosi na pomoć i podršku osobama koje boluju od demencije.

Pored realizovanih obuka, plan je da se kreiraju kratki video filmovi koji takođe služe kao edukativni materijal, a biće dostupni na online platformama (Youtube kanal, Facebook, Instagram). 

 

KREATIVNO: Medijski prilog sa konferencije o unapređenju kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Projekat finansijski podržava Evropska komisija u okviru IPA programa
prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020