Romska kulturno – istorijska baština

Projekat „Romska kulturno – istorijska baština“ ima za cilj da poveže znanja mladih o poreklu, istoriji i kulturi Roma u Srbiji, kao i da mladi steknu opšte ili unaprede već postojeće znanje sa fokusom na bitne događaje od 20. veka pa do danas. U sklopu projekta je sprovedeno istraživanje koje je imalo za cilj sticanje uvida u to koliko mladi Romi i opšta populacija znaju o poreklu Roma, jeziku, istoriji i kulturi novijeg doba. Rezultati istraživanja su predstavljeni u istoimenoj publikaciji, a ti podaci doprinose unapređenju znanja mladih, kao i ostale populacije o ovoj oblasti.

Period relaizacije: jun – decembar 2020. godine

Finansijska podrška: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

*** Publikacija “Romska kulturno – istorijska baština”