Produžen rok za prijavu na Konkurs za najbolji esej (priču)

Obaveštavamo vas da je rok za slanje radova na konkurs za najbolji esej (priču) na temu rešavanje vršnjačkih konflikata produžen.

Novi rok je 31.08.2022. godine do kraja dana.

Podelite sa nama vaše ideje o tome kako rešavate vršnjačke probleme i konflikte.  Od mladih se očekuje da u pisanoj formi predstave problem koji se javio ili može javiti u odnosu sa vršnjacima,  i predložite na koji način biste ga rešili, sa što manje štete po obe strane.

Pustite mašti na volju, očekujemo vas.

Vaše priče možete slati na e-mail adresu info@helpnet.rs, sa naznakom „Najbolji esejski rad – Help net Konkurs za mlade“.

Ovaj konkurs nosi ukupno 5 nagrada, a za najuspešnije radove slede primamljive novčane nagrade.

Srećno!

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više