Liflet projekta „Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima“

Predstavljamo vam liflet projekta “ „Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima“. 

Kroz liflet se možete upoznati sa tim kako je došlo do projektne ideje, na koje načine smo ih realizovali, šta mladi mile o ovom projektu. 

Finanasijsku podršku u sprovođenju projekta pružilo je Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja.