Help net poziva mlade da napišu najbolji esejski rad na temu prevencije rizičnih oblika ponašanja

Centar za podršku i inkluziju Help net osmislio je konkurs za najbolji esej za mlade – srednjoškolce na temu prevencije rizičnih oblika ponašanja kod mladih.

Pozivamo srednjoškolce da se odazovu na konkurs, puste maštu na volju i predlože na koji način je moguće rešavati probleme koji se javljaju među vršnjacima i drugim akterima. Konflikti su deo svakodnevnice, a način na koji se prevazilaze zavisi od samih aktera konfliktne situacije. Uspešni su oni koji su razrešeni na pozitivan način, bez nanošenja štete stranama u konfliktu. Kroz esejski rad mladi bi trebalo da predstave jednu ili više situacija, i da ukažu na moguće načine rešavanja situacije.

Šta bi rad trebalo da sadrži

Aspekti koji će biti uzimani u obzir prilikom ocenjivanja su:

  • Sadržaj konstruktivnog (nenasilnog) načina rešavanja problema;
  • Višestruki pozitivan uticaj predloženog načina rešavanja problema (više strana je izbeglo štetu, a steklo dobit nakon razrešenja konflikta);
  • Kreativnost; originalnost.

Rok i način slanja

Radovi se šalju elektronskim putem,  na e-mail adresu info@helpnet.rs, sa naznakom „Najbolji esejski rad – Help net Konkurs za mlade“.

Konkurs je otvoren do 15.08.2022. godine.

Najboljih 5 radova će biti nagrađeno, u vidu novčane nagrade.

Zašto konkurs, zašto esejski rad i zašto svi?

Konkurs je aktivnost projekta „Prevencija rizičnih oblika ponašanja mladih kroz njihovo zajedničko učešće u edukativnim i sportskim aktivnostima“ koji sprovodi Centar za podršku i inkluziju Help net, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Korisnici ovog projekta su mladi, uzrasta od  15 do 18 godina (mladi srednjoškolskog uzrasta). Kroz ovaj projekat, mladi putem edukativnih i sportskih aktivnosti stiču znanje i razumevanje koje im može pomoći u prevenciji i rešavanju rizičnih oblika ponašanja. Najveći uspeh u razumevanju se postiže kroz aktivno učešće mladih, pa je ovaj konkurs jedan od načina da se mladi uključe i daju svoj doprinos u ovoj oblasti. Podstičemo pisanje kod mladih, koje ima terapeutski efekat na aktera.

Ovim konkursom želimo da damo priliku mladim osobama da iskažu svoja viđenja šta za njih predstavlja rizično ponašanje, ali i da predlože načine prevazilaženja rizičnih oblika ponašanja i konfliktnih situacija a koje će imati pozitivan ishod.

Originalne ideje učesnika/ca konkursa će se objaviti na izrađenom blogu za mlade koji će biti sastavni deo vebsajta Help net-a.

Srećno u pisanju! 

#Konkurs #esejski_rad #mladi #prevencija #rizicno_ponasanje #konflikti

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više