Započela realizacija projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“

Centar za podršku i inkluziju Help net je  01. novembra 2022. godine potpisao Ugovor o realiziciji projekta „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ sa Crvenim krstom Srbije, a koji finansira Evropska unija.

Projekat ima za cilj da doprinese međugeneracijskoj solidarnosti putem edukativnih i promotivnih aktivnosti a na određene tematske celine sa fokusom na mentalno zdravlje pripadnika različitih generacija u (post)kovid periodu.

Najupečatljivija aktivnost koju ćemo sprovesti u okviru ovog projekta je izložba fotografija, koju ćemo izložiti na proleće i koja će biti dostupna svima, zato nas pratite. 

Period implementacije projekta je od 1.11.2022. do 31.08.2023. godine.