Završna konferencija projekta „Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti Pomoć u kući za starije osobe“

Dana 30.06.2022. godine u Beogradu u Skupštini grada održana je konferencija povodom završetka projekta ,,Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe“. Projekt sprovodi Centar za podršku i inkluziju Help Net u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a u okviru programa „Migracije za razvoj“ koji je deo inicijative »Povratak u nove šanse« nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, a učešće su uzeli akteri koji su bili uključeni u realizaciju samog projekta, tako da je publika imala priliku da sluša različite i relevenatne perspektive učesnika projekta.

Na konferenciji su govorili:

  • Aleksandra Lakićević,  GIZ
  • Gordana Milovanović, predsednica udruženja Help net;
  • Anđela Čeh, koordinatorka projekta;
  • Miroljub Nikolić, direktor Caritas Šabac, licencirani pružalac usluge Pomoć u kući, organizacija saradnik na projektu i
  • Vesna Popović, gerontodomaćica iz Raške, koja je uspešno završila program obuke, prošla kroz radnu praksu i zapošljavanje.

Naime, obuke su održane u 8 gradova širom Srbije.  Paket obuka je podrazumevao: Akreditovani program obuke gerontodomaćica/na za pružanje usluge Pomoć u kući starijim i invalidnim licima; Osnovi psihosocijalne podrške u odnosu sa starijim osobama i Mere prevencije i zaštite od virusa COVID-19 u kontaktu sa korisnicima/ama.

Nakon sprovedene akreditovane obuke, 141 osoba dobila je sertifikate za pružanje usluge u kući Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, da bi zatim njih 100 dobilo mogućnost za plaćenu radnu praksu, a polovina je dobila i stalno zaposlenje u ovoj oblasti. Na taj način, veliki broj onih koji spadaju u teško zaposljive kategorije dobilo je mogućnost ostvarivanja radnih kapaciteta i stalnog zaposlenja.

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više