Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe

Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe je projekat koji realizuje Centar za podršku i inkluziju Help Net, kao deo programa „Migracije za razvoj“ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju – GIZ.

Osnovni cilj projekta je sprečavanje cikličnih migracija i pružanje mogućnosti povratnicima i povratnicama, posebno onima koji se vraćaju iz Nemačke, da unaprede svoje veštine, steknu neophodna znanja i dobiju mogućnost za rad i unapređenje svog ekonomskog i položaja na tržištu rada. Upravo polazeći od činjenice da su većina povratnika i povratnica u Srbiji radno sposobno stanovništvo, koje pripada teško zapošljivim i osetljivim društvenim grupama, kao i od činjenice da je stanovništvo u Srbiji staro, jer više od 20 odsto stanovništva ima preko 65 godina starosti, ovaj projekat je usmeren ka mogućnostima zapošljavanja povratnika i povratnica i pripadnika i pripadnica drugih osetljivih grupa u sektoru pružanja usluga u zajednici, i to u oblasti pomoći u kući za starije osobe.

U saradnji sa partnerima na lokalnom nivou, licenciranim pružaocima usluga pomoći u kući iz Šapca, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Bačke Topole, Raške, Bele Palanke i Sjenice, 141 polaznik i polaznica prošli su akreditovani program obuke za pružanje usluga pomoć u kući.

Uz dve dodatne obuke na temu “Osnova pružanja psihološke podrške starijim osobama” i “Prevencije COVID-19 infekcije u radu sa korisnicima i korisnicama”, polaznici i polaznice su stekli potrebna znanja i veštine za rad i odgovaranje na potrebe starijih osoba, posebno u okolnostima krize nastale usled pandemije korona virusa. Svim polaznicima i polaznicama, koji su uspešno prošli kroz proces obuke, omogućeno je sticanje sertifikata za pružanje usluga pomoći u kući, izdatog od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, tako da nakon završetka ovog programa oni mogu da pružaju ovu uslugu u zajednici.

Nakon završene obuke, uz aktivnu mentorsku podršku, 94 polaznika i polaznice dobili su priliku za dvomesečnom plaćenom radnom praksom kod licenciranih pružaoca usluge pomoći u kući. Značaj prakse ogleda se, osim u direktnom uključivanju na tržište rada, i u mogućnosti da se dodatno unaprede stečena znanja i veštine kroz terenski i rad u malim grupama koji je omogućio usmerenost na pojedince i pojedinke i dalji razvoj njihovih potencijala i kapaciteta.

Nakon završene prakse, 66 parktikanata i praktikantkinja je našlo stalno zaposlenje kod lokalnih partnera, na poslovima pružanja usluga pomoći u kući i drugim administrativnim aktivnostima.

Velika većina korisnika i korisnica ovog programa su žene (96%). Žene koje spadaju u starosnu grupu 41-50 godina, nisu visoko obrazovane i zbog različitih životnih okolnosti teže su pronalazile zaposlenje dugi niz godina čine više od 40% korisnica i poseban učinak ovog projekta jeste njihovo ekonomsko osnaživanje, samostalnost i uključivanje u tržište rada.

Ono što je važno napomenuti je da je svim polaznicima tokom trajanja programa, ali i nakon njega, omogućena besplatna pomoć Nemačkog informativnog centra za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u procesu njihove socijalne i ekonomske integracije u Srbiji.

Važno je naglasiti da ovaj projekat doprinosi unapređenju radnih kapaciteta licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite, ali i povećanju svesti o važnosti saradnje na svim nivoima, kako među državnim tako i među međunarodnim, stručnim i nevladinim telima, kada je u pitanju borba za unapređenje položaja povratnika i povratnica i ostalih osetljivih grupa u društvu. Program obuke ističe koliko je važno promovisati pravo svakog pojedinca i svake pojedinke na dostojanstven život kao i činjenicu da svako ima pravo da u skladu sa svojim sposobnostima i željama ostvaruje svoje radne potencijale. Podrška je veoma važna, jer se s njom pojedinac oseća motivisano da kroz učenje i rad napravi iskorak ka boljem životu.

Velika pažnja je posvećena razvoju programa na lokalnom nivou. Lokalna zajednica, stručne službe i udruženja građana na lokalu, moraju da prepoznaju potrebe građana i građanka za uslugama, ali i potrebe povratnika i povratnica i osoba koje su u riziku od isključivanja sa aktivnog tržišta rada (mladi, žene, samohrane majke, osobe koje su dugo bez zaposlenja ili angažovane preko neformalnih ugovora, i dr.) za osnaživanjem i ekonomskim jačanjem i to kroz dodatnu obuku, prekvalifikacije i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Završna konferencija, tokom koje su predstavljeni rezultati projekta, održana je 30. juna 2022. godine u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, uz prisustvo svih relevantnih partnera. Na konferenciji su govorili:

  • Gordana Milovanović (HelpNet);
  • Aleksandra Lakićević (GIZ);
  • Anđela Čeh (HelpNet),
  • Miroljub Nikolić (Caritas Šabac) i
  • Vesna Popović (gerontodomaćica).

Lične priče gerontodomaćica

 

Priče iz prve ruke prikazuju životna iskustva korisnika i korisnica projekta, govore u prilog prednostima sprovedenih aktivnosti, kao i o njihovom uticaju na živote i doprinos lokalnim zajednicama.

 

Program „Migracije za razvoj” sprovode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Cilj programa je unapređenje ekonomske i socijalne integraciji povratnika, i lokalnog stanovništva u zemlji. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a usluge i mere podrške koje nudi Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u saradnji sa lokalnim institucijama, partnerima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva širom gradova i opština u Srbiji. 

Više o Programu: https://www.startfinder.de/sr/pronaci_savet/centar-za-savetovanje-u-srbiji