Deca i mladi

Populacije dece u Srbiji  se smanjujea izazova sa kojima se deca i mladi susreću u svakodnevnom odrastanju je sve više. 

Help net decu posmatra kao mlade sugrađane i društveni resurs, nudi im priliku za zabavu i učenje, zagovara da im se obezbede prava koja im po zakonima i međunarodnim konvencijama pripadaju.

Pitanje je vremena kada će Srbija, poput Estonije ili Norveške, morati da uzme mišljenje dece za ozbiljno i vaspitava ih u duhu participacije, dajući im priliku da budu odgovorna u skladu sa svojim razvojnim potencijalima.

Help net razgovara sa decom i mladima, informiše ih, pita za mišljenje, uključuje u teme od značaja za njihov sadašnji i budući život. Help net uči od dece i mladih, praktikujući model transformativnog liderstva i tako podstiče pun potencijal svakog deteta.

.

.

.

.

.