Centar za podršku i inkluziju Help net organizovao četiri debate u okviru projekta „Osnaživanje međugeneracijskih veza“

Krajem aprila (27-28. april) održane su debate u okviru projekta Osnaživanje međugeneracijskih veza”. Učesnici debata su bili predstavnici različitih generacija – mladih, starijih i srednje generacije – najstarija učesnica je imala 72 godine, dok je najmlađi učesnik imao 16 godina. Dvodnevne debate su se vodile na sledeće teme: Veštačka inteligencija; Mediji i njihov uticaj na madjugeneracijsku solidarnost; Obrazovanje i Radno okruženje i Zapošljavanje. Razgovori su bili izuzetno sadržajni, razmatrajući različite perspektive na pomenute teme dolazilo se do zanimljivih zaključaka i predloga kako bi moglo da se unapredi stanje u pojedinim oblastima.

Zaključci će zajedno sa zaključcima sa debata koje su održane od strane partnerskih organizacija na projaktu – TRIANON, TRITIA i Centar za socijalni rad Horelica biti predstavljeni u brošuri koja će biti sastavni deo projekta. Brošura će biti svojevrsan pregled komparativne analize – predstaviće se sličnosti i razlike u stavovima i uverenjima između predstavnika različitih generacija iz različitih zemalja.

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više