DRUGI JAVNI POZIV za odabir terenskih radnika i radnica (outreach)

Centar za podršku i inkluziju HELP NET raspisuje drugi krug JAVNOG POZIVA za terenske radnike/ce (outreach) za učešće u projektu „Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe” u okviru programa Migracije za razvoj (PME).

Javni poziv u celosti možete preuzeti OVDE.

Uslovi konkursa:

Pravo učešća na konkursu imaju sledeći pojedinci i pojedinke:

  • Stariji od 18 godina;
  • Koji trenutno žive i rade na teritoriji jedne od sledećih gradova/opština – Bačka
    Topola, Bečej, Novi Bečej, Sjenica i Kikinda;
  • Poseduju diplomu srednjeg obrazovanja;
  • Imaju najmanje 3 godine iskustva u razvojnom sektoru, na polju socijalne inkluzije, mobilizacije i organizovanja u zajednicama, radu na programima socijalne i podrške pri zapošljavanju;
  • Imaju najmanje 2 godine iskustva na poslovima organizacije i logističke podrške;
  •  Imaju profesionalno iskustvo u radu sa osetljivim društvenim grupama (Romi i Romkinje, žene, povratnici i povratnice i druge).

Dokumentacija za prijavu:

Potrebno je da ponuđači dostave:

  • Profesionalnu biografiju (CV) na engleskom jeziku, kojim se dokazuje traženo radno iskustvo, kao i
  • Kratko motivaciono pismo (ne duže od 250 reči). Dokument mora da bude svojeručno potpisan.

Rokovi i način prijavljivanja:

Javni poziv je otvoren od 14. do 18. februra 2022. godine. Prijave se podnose elektronskim putem, na adresu: info@helpnet.rs najkasnije do 18. februara u 17 časova, sa naznakom: “(ime i prezime) – prijava terenski radnici”. Sva dokumentacija mora biti u .pdf ili sličnom formatu koji ne dozvoljava unošenje naknadnih izmena. Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem imejla info@helpnet.rs ili broja telefona: 060/388 20 91.

Program „Migracije za razvoj” sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i deo je inicijative »Povratak u nove šanse« nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Cilj programa je unapređenje ekonomske i socijalne integraciji povratnika, i lokalnog stanovništva u zemlji. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a usluge i mere podrške koje nudi Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u saradnji sa lokalnim institucijama, partnerima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva širom gradova i opština u Srbiji.

Više o Programu: https://www.startfinder.de/sr/pronaci_savet/centar-za-savetovanje-u-srbiji

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više