Tekst o aktivnostima Centra za podršku i inkluziju Help Net u Glasu Centara

U julskom broju Glasa Centara – informativnom biletenu Asocijacije centara za socijalni rad Srbije nalaze se dva teksta koji  se odnose na aktivnosti Centra za podršku i inkluziju Help Net.

Naime, na 45. strani je tekst o projektu „Jačanje međugeneracijske solidarnosti“, koji je realizovao Help Net uz podršku Međunarodnog Višegrad fonda. Tekst možete pročitati u celosti OVDE.

Na sledećoj, 46. strani je tekst o održanoj izbornoj godišnjoj Skupštini Gerontološkog društva Srbije (GDS). Skupština je održana 20. maja 2021. godine u prostorijama Crvenog krsta Srbije, kada je i izabran Upravni odbor Društva, a jedna od članica Upravnog odbora je Gordana Milovanović, predsednica udruženja Help Net. Ceo tekst možete pročitati OVDE.