Pilotiranje edukativnog programa o rodnim ulogama i ostalim rodnim konceptima

U okviru projekta pod nazivom „Razvoj edukativnog programa o afirmaciji rodnih uloga kroz digitalni sadržaj“ koji realizuje Help Net uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nedavno je razvijen  edukativni program, u vidu onlajn brošure.

Planirano je da se program pilotira kroz radionice sa srednjoškolcima iz Beograda. Naime, na interaktivan, zabavan način će se razgovarati o rodnim konceptima – rod, rodne uloge, rodna socijalizacija, stanju u oblasti postizanja rodne ravnopravnosti u različitim zemljama sveta. Nakon što radionice budu održane, i učesnici budu stekli određeno znanje i informacije, ukazaće im se prilika da učestvuju u kvizu kada će odgovarati na pitanja iz pomenute tematske oblasti. Najuspešniji i najbrži učesnici kviza će dobiti prigodne nagrade.

Pozivamo zainteresovane srednjoškolce/ke da se prijave za učešće u radionicama koje će se održati krajem septembra i tokom oktobra u prostorijama Visoke škole socijalnog rada i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Prijave na radionicu se mogu izvršiti veoma lako, i to putem sledećeg linka: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecxHZHgTU2MD186Gia3FTzDHso8EqDeFHI2GGy9nJzMyurUw/viewform