Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama

15. juna se obeležava Međunarodni dan borbe potiv nasilja nad starijim osobama širom sveta, pa tako i u Srbiji.

Prvi put je ovaj dan u svetu obeležen 15. juna 2006. godine na inicijativu Međunarodne mreže za prevenciju nasilja nad starima.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) jedna od šest starijih osoba doživela je neki oblik zlostavljanja, a jedna od dvadeset četiri osobe prijavljuje. I pored primenjivanja preventivnih i kaznenih mera koje utiču na smanjenje ove pojave, može se reći da zlostavljanje starijih i predstavlja problem u društvu kojem treba posvetiti dodatnu pažnju.  Na osnovu dosadašnjih istraživanja u Srbiji više od 19% starijih doživi neki oblik nasilja.

Nasilje nad starijim osobama događa se nezavisno od društveno-ekonomskog statusa, kulture i opšteg zdravstvenog stanja starijih.

Zlostavljanje starijih osoba jeste pojedinačni ili ponovljeni čin akcije ili uzdržavanja od delovanja koji se događa u međuljudskom odnosu zasnovanom na poverenju, a koji izaziva bol ili uznemirenje starije osobe.[1]

Prema Pričardu, postoji pet vrsta zlostavljanja starijih osoba: Fizičko; emocionalno/psihičko; ekonomsko; seksualno zlostavljanje i zanemarivanje. Svakim od ovih oblika se nanosi određena bol starijoj osobi, krši se pravo na dostojanstven život i pravo na slobodu od bilo kog lošeg postupanja prema osobi i stvaraju se negativne socijalne relacije između starije osobe i osobe koja vrši zlostavljanje.

Zaštita starih osoba od zlostavljanja i zanemarivanja zahteva multidisciplinarni gerontološki pristup kako bi se omogućila njihova potpuna zdravstvena, psihološka, socijalna i pravna zaštita. Ovakvim sveobuhvatnim pristupom se obezbeđuje poštovanje prava starijih osoba i osigurava se dostojanstvena starost.

Help Net je od svog osnivanja naročitu pažnju posvećivao pitanjima starenja generalno, ali i zaštiti starijih osoba od zlostavljanja i zanemarivanja, putem različitih projekata i a kroz uslugu Pomoć u kući se doprinosi boljem kvalitetu života starijih generalno, pa tako i zaštiti starijih od zanemarivanja.

U cilju skretanja pažnje na neke od postojećih predrasuda prema starijoj populaciji, a usled kojih često stariji mogu biti predmet izopštavanja i neadekvatnog postupanja, Help net je lansirao kviz na svom instagram profilu putem kojeg su posetioci imali prililku da odgovaraju na pitanja/trvdnje koje se odnose na populaciju starijih i proces starenja. Neka od tvrdnji su bila istinita, neka ipak nisu, a tim povodom je kreiran i tekst koji je obavljen na blogu na našem sajtu, gde možete više pročitati o postavljenim pitanjima, suočili se sa predrasudama i nešto novo saznali.

#Medjunarodni_dan_borbe_protiv_nasilja_nad_starijim_osobama  #zaštita #predrasude #socijalno_uključivanje #prevencija

 


[1] Izvor: Abuse, Neglect and mistreatment of Older People, An Eksploratory Study National Council on Ageing andOlder Peoplehttp://www.ncaop.ie/publications/research/reports/52_ABUSE.pdfa.

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više