Započela realizacija projekta „Romska kulturno – istorijska baština“

Centar za podršku i inkluziju Help net je dana 09. juna 2020. godine potpisao Ugovor o realiziciji projekta „Romska kulturno-istorijska baština“ , koji je jedan od  programa i projekata koji doprinose unapređenju obrazovanja pripadnika nacionalnih manjina, a podržani od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije. Sredstva se opredeljuju iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine.

Projekat „Romska kulturno – istorijska baština“ ima za cilj da poveže znanja mladih o poreklu, istoriji i kulturi Roma u Srbiji, kao i da mladi steknu opšte ili unaprede već postojeće znanje sa fokusom na bitne događaje od 20. veka pa do danas. Do sada nisu realizovani projekti na temu ostvarivanja uvida u to koliko mladi Romi i opšta populacija znaju o poreklu Roma, jeziku, istoriji i kulturi novijeg doba, te će se ovim putem to ostvariti, i samimtim doprineti unapređenju znanja mladih, i ostale populacije o ovoj oblasti.

Projekat traje šest meseci, a razvojem publikacije će se raditi na njegovoj održivosti.

 ****Vest sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave