Angažovanje gerontodomaćica u uslovima COVID-19

Gerontodomaćice koje su radno angažovane na teritoriji AP Kosovo i Metohija i u novonastalim okolnostima izazvanim virusom SARS-CoV-2 pružaju uslugu Pomoć u kući starijim stanovnicima koji žive na toj  teritoriji, poštujući preporuke nadležnih organa.

Premda ova usluga obuhvata širi spektar aktivnosti kojima se pruža podrška starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih poslova, od pomoći koja se odnosi na ličnu i higijenu stana, preko nabavke potrebnih namirnica i pomoći u pripremanju obroka, u ovim okolnostima su aktivnosti suženije, a posete gerontodomaćica kraće traju. To znači da se u trenutnim okolnostima posete realizuju kod starijih stanovnika korisnika ove usluge kojima je pomoć neophodna a porodična podrška nedovoljna, i to u smislu nabavke namirnica, lekova kao i  ostalih egzistencijalnih potrepština za svakodnevni život. Pored svojih regularnih korisnika, angažovanje gerontodomaćica u pojedinim opštinama je prošireno i na ostale starije stanovnike, odnosno one koji nisu korisnici usluge Pomoć u kući kojima se dostavljaju neophodna sredstva – hrana, lekove, higijenska sredstva. Pojedine starije osobe su korisnici Narodne kuhinje, pa gerontodomaćice odatle preuzimaju hranu. Uz odgovarajući nalog, gerontodomaćice podižu novčana sredstva po osnovu novčane socijalne pomoći za korisnike.

Prilikom poseta, u potpunosti se poštuju zdravstvene preporuke a radi sprešavanja širenja bolesti COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 kao i preporuke Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja a tiču se obaveznog obezbeđivanja zaštitnih mera gerontodomaćica angažovanih u neposrednom radu sa starim licima (maske, rukavice, dezinfekciona sredstva). Zaštitna sredstva su obezbeđena u koordinaciji sa opštinskim upravama i centrima za socijalni rad.

U većini opština su formirani Krizni štabovi povodom trenutne situacije, na čijim sednicama se razmatraju goruća pitanja i predlažu rešenja za prevazilaženje problema, pa su tako  angažovani i volonteri koji pomažu starijim licima preko 65 godina, među kojima su i neke gerontodomaćice.

Stručni radnici Help Net-a su u svakodnevnoj komunikaciji sa saradnicima koji koordiniraju rad gerontodomaćica na AP Kosovo i Metohija i zajedničkim snagama izlaze u susret izazovima sa kojima se gerontodomaćice aktuelno suočavaju.

Usluga Pomoć u kući za starije  na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija sprovodi se od juna 2019. godine i ovom uslugom je obuhvaćeno 514 korisnika i to u 19 opština. Usluga se realizuje poštujući specifične odredbe i standarde definisane odredbama javne nabavke u okviru koje se realizuje ova usluga, kao i drugim normativnim propisima definisanim pozitivnim pravom Republike Srbije u odnosu na usluge socijalne zaštite i uslugu Pomoć u kući. Centar za podršku i inkluziju Help Net je pružalac usluge i time realizuje sve aktivnosti predviđene ovom javnom nabavkom.

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više