U Beloj Palanci održan akreditovan program obuke za pružanje usluge Pomoć u kući za stara i invalidna lica

U periodu od 05.02. do 08.02.2020. godine u Beloj Palanci je održan akreditovan program obuke „Program obuke gerontodomaćica/gerontodomaćina za pružanje usluge Pomoć u kući za stara i invalidna lica“. Obuka je održana u prostorijama opštinske uprave u Beloj Palanci i učestvovalo je ukupno 20 polaznica.

Polaznice projekta su bile žene pripadnice romske nacionalne manjine, koje su prošavši ovaj program obuke stekle uslov za sertifikat čime su podobne za pružanje usluge Pomoć u kući. Treneri obuke su bili stručni radnici Help Net-a, Vladimir Jovanović i Danka Đukić.

Obuka je održana u okviru projekta „Geronto služba u funkciji ekonomskog osnaživanja Roma a koji se realizuje u okviru Grant šeme koju sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije a finansijski podržava Evropska unija.

 

„Program obuke gerontodomaćica/gerontodomaćina za pružanje usluge Pomoć u kući za stara i invalidna lica“ akreditovan je u oktobru 2019. godine, a nosilac autorskih prava ovog programa je naša organizacija Help Net.