Održana završna konferencija povodom prezentacije rezultata projekta “Unapređenje međugeneracijskog dijaloga”

Održana završna konferencija povodom prezentacije rezultata projekta “Unapređenje međugeneracijskog dijaloga”

U četvrtak, 10. oktobra 2019. godine u svečanoj sali Crvenog krsta Srbije održana je konferencija povodom prezentovanja rezulatata projekta “Unapređenje međugeneracijskjog dijaloga” a koji je sproveo Centar za podršku i inkluziju Help net, u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, nevladinom organizacijom „90 decibela“ iz Mađarske, Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA“ iz Poljske, kao i lokalnom samoupravom „Valašské Meziříčí iz Češke, a uz podršku Međunarodnog Višegrad Fonda.

Pored prezentacije sveobuhvatanog izveštaja sa rezultatima projekta, stručnoj i najširoj javnosti premijerno je prikazan i kratkometražni film o projektu „Međugeneracijski dijalog“, produciran u cilju podizanja svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti.

Projekat ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija. međugeneracijske solidarnosti postiže se radom na promeni odnosa među generacijama, traganjem za novim oblicima razmene znanja, veština i iskustava kao i podele odgovornosti. Ovaj projekat daje takvu priliku, na inovativan i sveobuhvatan način dopire do svojih ciljnih grupa, mladih i starijih. U okviru projekta organizovano je 10 debata na temu „Ima li međugeneracijske solidarnosti?“ u 10 gradova Srbije (Beograd, Mladenovac, Pančevo, Lučani, Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Smederevo, Knić, Kragujevac). Učesnici debata bili su mladi od 15-30 godina starosti, predstavnici srednje generacije i lica starija od 65 godina. Cilj ovih debata bio je otvoren razgovor o odnosu između mladih i starijih, razmena stavova o poželjnim odnosno nepoželjnim obrascima ponašanja, kao i predloga za unapređenje međugeneracijskog dijaloga.

A u cilju razbijanja predrasuda i sterotipa o starenju, podizanja svesti o značaju međugeneracijskog dijaloga i povezivanja različitih generacija po osnovu interesovanja, u istim gradovima održana je i pozorišna predstava pod nazivom „Izvinite, koliko imate godina?“ u izvođenju „Pozorišta Pan Teatar“ iz Beograda
Projekat zagovara unapređenje ljudskih i građanska prava, vršeći sistemski uticaj na nadležne institucije. Rezultati projekata sumirani u 10 tačaka biće uvršćeni u opšte preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti u okviru Redovnog godišnjeg izveštaja koji Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podnosi Narodnoj skupštini, kao osnovu za kreiranje novih i reformu postojećih javnih politika u ovoj oblasti.

Finalni izveštaj koji je predstavljen na ovoj konferenciji, možete preuzeti OVDE

Fotografije sa konferencije možete pogedati OVDE

*** Vest na informativnom portalu za aktivizam Sowa Media – “Međugeneracijski dijalog kao sve važnija tema u društvu”

***Vest na  sajtu EGTC Tritia “Final conference for project “Intergenerational Dialogue, Belgrade, Serbia”  

Close Menu