Vladimir Jovanović

projektni koordinator i licencirani stručni radnik U oblasti socijalne zaštite

Odrastao u Loznici, već deset godina živi u Beogradu. Završio osnovne studije Socijalne politike i socijalnog rada i master studije Socijalnog rada na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu.

Voli da radi sa ljudima, a naročito na unapređenju položaja različitih kategorija ugroženog stanovništva. Učestvovao u realizaciji značajnog broja domaćih i međunarodnih projekata u oblasti socijalne zaštite i obrazovanja.

Od 2015. do 2017. godine radio kao saradnik demonstrator na Fakultetu političkih nauka – katedra za Socijalni rad, i to na predmetima Socijalna patologija, Socijalni rad u zajednici i Zastupanje u socijalnom radu. Takođe je bio periodično angažovan na predmetima Uvod u psihologiju, Razvojna psihologija, Gerontologija i Socijalna rehabilitacija.

Kooautor je programa obuke za stručne radnike u sistemu socijalne zaštite, pod nazivom “Ostvarivanje ljudskih prava osoba sa mentalnim i intelektualnim teškoćama”, koji je akreditovan kod Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu.

Nosilac licence za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti, izdate od strane Komore socijalne zaštite pod registarskim brojem RO – 4336/2017 – I. Član je Komore socijalne zaštite Srbije.

Svoje akademsko iskustvo i praksu svakodnevno primenjuje u radu u Help net-a, trudeći se da kroz saradnju sa eminentnim stručnjacima iz oblastima socijalne zaštite unapredi svoja znanja i veštine. Kao član Help net tima, koordinirao je projektom “Supporting advacment of strategic framework for child protection from violence in Serbia”, koji predstavlja integralni deo IPA II projekta Zaštita dece od nasilja i promocija socijalne inkluzije dece sa smetnjama u razvoju u zemljama Zapadnog Balkana i Turske. Projekat je realizovan u saradnji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i UNICEFa

Pasionirani ljubitelj sporta, od fudbala i košarke do borilačkih sportova.

E-mail: vladimir.jovanovic@helpnet.rs