Zaštita dece od nasilja

UNAPREĐENJE STRATEŠKOG OKVIRA ZAŠTITE DECE OD NASILJA

 

U 2017. u Srbiji je otpočela izrada novog strateškog okvira za sistemsku zaštitu dece od nasilja. “Help net” je u saradnji sa kancelarijom UNICEFa u Srbiji i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koordinirao donošenje nove Strategije za zaštitu dece od nasilja koje je na sveobuhvatan način ujedinila stručnjake, organizacije civilnog društva i donosioce odluka, a važna novina je i da su u procesu donošenja ovog relevantnog dokumenta direktno bila uključena i deca u saradnji sa udruženjem “Prijatelji dece Srbije” koje je vodilo participativnu komponentnu projekta.

Budući da je Vlada R.Srbije nakon realizacije projekta, početkom 2019. pristupila opštem usklađivanju svih srategijama sa porebama pridruživanja Evropskoj uniji, sve strategije pa i ova, podvrgnute su novom krugu usklađivanja sa EU politikama, stoga ovde nećemo priložiti strategiju i prateći akcioni plan dok se taj process ne privede kraju.