JAVNI POZIV za odabir terenskih radnika i radnica (outreach)

Centar za podršku i inkluziju HELP NET raspisuje JAVNI POZIV za terenske radnike/ce (outreach) za učešće u projektu „Obuka, radna praksa i mogućnost zapošljavanja u oblasti pomoći u kući za starije osobe” u okviru programa Migracije za razvoj (PME).

Javni poziv u celosti možete preuzeti OVDE.

Zainteresovani ponuđači mogu dostaviti profesionalnu biografiju (CV) na engleskom jeziku, kojim se dokazuje traženo radno iskustvo, kao i kratko motivaciono pismo (ne duže od 250 reči). Dokument mora da bude svojeručno potpisan.

Javni poziv je otvoren od 25. do 29. oktobra 2021. godine.

Prijave se podnose elektronskim putem, na adresu: info@helpnet.rs najkasnije do 29. oktobra u 17 časova, sa naznakom: “(ime i prezime) – prijava terenski radnici”. Sva dokumentacija mora biti u .pdf ili sličnom formatu koji ne dozvoljava unošenje naknadnih izmena.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće biti razmatrane.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti putem imejla info@helpnet.rs ili broja telefona: 060/388 20 91.

Program „Migracije za razvoj” sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i deo je inicijative »Povratak u nove šanse« nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Cilj programa je unapređenje ekonomske i socijalne integraciji povratnika, i lokalnog stanovništva u zemlji. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, a usluge i mere podrške koje nudi Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) u saradnji sa lokalnim institucijama, partnerima iz privatnog sektora i organizacijama civilnog društva širom gradova i opština u Srbiji.

Više o Programu: https://www.startfinder.de/sr/pronaci_savet/centar-za-savetovanje-u-srbiji

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više