TIM

Help net tim je blend ljudi različitih profila, iskustva i ekspertize ali zajedničkih vrednosti, što se vidi i po kratkom opisu članova tima organizacije koji se širi, kako raste i sama organizacija zbog toga što postaje prepoznata u zemlji i inostranstvu po projektima koji isporučuju uspeh.

Gordana Milovanović

Predsednica organizacije

Ana Kovačević

Programska asistentkinja

Danka Đukić

Programska koordinatorka

Dražen Zacero

Koordinator tima za razvoj projekata i socijalne inovacije

Monika Ajvazović

Programska koordinatorka

Nataša Jelić

Projektna koordinatorka

Tanja Đurić Mikuljanac

Administrativni radnik

Vladimir Jovanović

Programski koordinator

Jelena Milunović Vojinović

Koordinatorka za saradnju sa Međunarodnim Višegrad fondom

Close Menu