Unapređenje kvaliteta neformalne nege na teritoriji opština Štrpce, Gračanica i na teritoriji Kosovskog pomoravlja

.

Na teritoriji Kosova i Metohije nije uspešno sproveden popis ni 2002. ni 2011, stoga se o tačnom broju stanovnika može govoriti samo na osnovu procene. Iz izveštaja nadležnog centra za socijalni rad vidi se da je uglavnom prisutno seosko stanovništvo među kojima su najbrojniji stari. Veliki broj starijih osoba ima potrebu za dodatnom pomoći i podrškom kako bi mogli obavljati svoje osnovne dnevne aktivnosti. Kako formalnu podršku pruža nedovoljan broj organizacija i ustanova u najvećem broju slučaja pomoć i podršku pružaju srodnici/porodica i dr. neformalni negovatelji. Neformalni negovatelji ne poseduju potrebne kompetencije, te je bilo neophodno unaprediti njihove veštine i kompetencije kako bi pružali adekvatnu pomoć i podršku, ali i sebe zaštiti od sagorevanja (burnout-a).

U okviru realizacije projekta organizovana je obuka edukatora neformalnih negovatelja, u Štrpcu, a polaznici su bili po 4 predstavnika Crvenog krsta (u nastavku CK) Štrpce, CK Gračanica i ukupno 8 predstavnika organizacija CK iz Kosovskog pomoravlja. Predstavnici navedenih organizacija bili su volonteri koji nakon što su uspešno savladali četvorodnevnu obuku za edukatore neformalnih negovatelja, sada, kao treneri, vrše obuku neformalnih negovatelja – lica koja neguju člana porodice. Na taj način projekat je održiv u smislu mogućnosti da se neformalnim negovateljima pruža obuka i nakon što je projekat završen. „Help Net“ je u okviru realizacije projekta „Inkluzija starih“ kreirao obuku za neformalne negovatelje, koja je prihvaćena od CK Srbija, i koja je ovim putem implementirana.