Basic principles of the EU as a mode of everyday action

Cilj ovog programa je upoznavanje  srednjoškolaca sa osnovnim principima/konceptima na kojima se zasniva postojanje EU:

  • Koncept slobode, pravde, jednakosti
  • Ljudska prava
  • Obrazovanje za sve

Radionice biti organizovane u Visokoj školi socijalnog rada, obrazovnoj ustanovi koja školuje na svom programu osnovnih akademskih studija, buduće socijalne radnike, psihologe, logopede i okupacione terapeute.

Primenom interaktivnog pristupa i kroz kritičku debatu polaznika, vršiće se edukacija o pomenutim temama iz oblasti političke filozofije.

Ukupno 75 studenata će biti direktni korisnici programa, jer će biti polaznici na edukacijama. Indirektne korisnike će činiti sve one osobe iz okruženja polaznika edukacija, koja su zainteresovana za ovakvu vrstu znanja.

Vreme trajanja programa: maj – decembar 2021. godine.

Finansijska podrška: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.