Održane radionice: “Most međugeneracijske komunikacije” i „Kako sam danas u odnosu na juče?“

Centar za podršku i inkluziju Help net, u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, finansiranu od strane  Evropske unije sprovodi projekat pod nazivom „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom KOVID-19 i budućih katastrofa“. U sklopu projekta održane su radionice na temu međugeneracijske komunikacije između starijih i mlađih generacija, kao i o (post)kovid periodu i posledicama koje utiču na mentalno zdravlje kako mlađih tako i starijih.

Zaključci sa radionica su da su mladi i stariji  uspostavili “most” komunikacije uz jako kvalitetnu razmenu iskustava u prevazilaženju teškoća i strahova prouzrokovanim epidemijom COVID-19, kao i o mehanizmima za prevazilaženje izazova sa kojima su se susretali. Značajno je da su obe generacije iskazale empatiju jedni prema drugima.

Cilj projekta je povezivanje i unapređenje komunikacije različitih generacija, očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenje osećaja usamljenosti nakon postkovid perioda kroz izložbu kao krajnji produkt koja promoviše međugeneracijsku solidarnost u kriznim periodima.

**** Pratite nas jer nas čeka još dosta edukativnih i kreativnih druženja.  

Neformalnih negovatelja
Unapređenje kompetencija neformalnih negovatelja i profesionalaca u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini

Projekat je kreiran tako da nastoji da postigne opšti cilj grant šeme koji podrazumeva podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije, a kroz doprinos socijalnoj inkluziji neformalnih negovatelja u sistem socijalne zaštite i to na teritoriji Mačvanskog okruga i kantona Tuzla.

Finansijska podrška obezbeđena kroz grant šemu: Program prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine 2014 – 2020, u okviru instrumenta za predpristupnu pomoć  Evropske unije.

Period realizacije: 1.05. 2023 – 30.04.2024. godine.

Više