Održane radionice: “Most međugeneracijske komunikacije” i „Kako sam danas u odnosu na juče?“

Centar za podršku i inkluziju Help net, u saradnji sa Crvenim krstom Srbije, finansiranu od strane  Evropske unije sprovodi projekat pod nazivom „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba sa invaliditetom tokom KOVID-19 i budućih katastrofa“. U sklopu projekta održane su radionice na temu međugeneracijske komunikacije između starijih i mlađih generacija, kao i o (post)kovid periodu i posledicama koje utiču na mentalno zdravlje kako mlađih tako i starijih.

Zaključci sa radionica su da su mladi i stariji  uspostavili “most” komunikacije uz jako kvalitetnu razmenu iskustava u prevazilaženju teškoća i strahova prouzrokovanim epidemijom COVID-19, kao i o mehanizmima za prevazilaženje izazova sa kojima su se susretali. Značajno je da su obe generacije iskazale empatiju jedni prema drugima.

Cilj projekta je povezivanje i unapređenje komunikacije različitih generacija, očuvanje mentalnog zdravlja i smanjenje osećaja usamljenosti nakon postkovid perioda kroz izložbu kao krajnji produkt koja promoviše međugeneracijsku solidarnost u kriznim periodima.

**** Pratite nas jer nas čeka još dosta edukativnih i kreativnih druženja.