Projekat „Zajedno smo jaki“

Opšti cilj: Uključivanje srednjoškolaca i studenata u pružanje vršnjačke psihosocijalne pomoći i podrške tokom perioda vanrednog stanja i pandemije novog korona virusa.

Period realizacije 1.5 – 1.9.2020. godine

Specifični cilj: Uključivanje srednjoškolaca i studenata u pružanje online vršnjačke psihosocijalne pomoći i podrške tokom perioda vanrednog stanja i pandemije novog korona virusa, sa teritorija 63 opština u Srbiji sa akcentom na posebno pogođene opštine  i gradove.

Kroz vršnjačku podršku radi se i na bezbednosti na internetu i razvija kritički stav prema poluinformacijama i dezinformacijama tokom pandemije.

Šta je važno?

Pandemija novog korona virusa pogodila je i Srbiju,  učenici i studenti, za razliku od starijih generacija nisu navikli na krizne situacije i samim tim su teže pogođeni.

Tokom vanredne situacije neželjeni efekat je povećan nivo stresa kod učenika i studenata uz sve promene sa kojima su se suočili ovih dana (od načina zabave i socijalizacije do obrazovanja).

Situacija je otkrila još jednu slabost u našem društvu a to je da mladi nisu toliko vični u korišćenju digitalnih alata za učenje, jer svoje vreme u digitalnoj sferi uglavnom sužavaju na svega nekoliko aplikacija: instagram, tiktok i igranje igrica. To nije ono što čini digitalnu transformaciju jednog društva i samim tim očekuje se kaskanje našeg društva na tržištu rada koje se globalizuje i digitalizuje. S druge strane upravo je ulaganje u obrazovanje nešto što može da Srbiju pogura da napreduje i poboljša svoj životni standard. No, to je zadatak za obrazovni sektor, a nema učenja i napretka bez razvoja emotivne inteligencije i očuvanja mentalnog zdravlja mladih koje se suočava sa sve brojnijim izazovima, pogotovo kada egzistencijalne potrebe više nisu tema većini, onda se aktiviraju više potrebe i mladi postaju podložniji stresu usled očekivanja i pritiska da uspeju a lestvica uspeha se podiže sve više pod pritiskom negativnih uticaja medija i globalizacije tržišta. Ovakav sticaj upućuje na potrebu za inovacijom u sektoru obrazovanja a to jeste uvođenje omladinskog rada u sektor obrazovanja.

Omladinski rad je oblik socijalnog rada i služi obezbeđivanju podrške mladima kroz  period adolescencije. Dok je on u Srbiji još uvek nepoznat, tek je uvedena šifra rada i uvršten u katalog zanimanja, a nedostaje sistem obrazovanja za omladinske radnike, dotle je u razvijenim društvima Evrope on praksa.

Treba se ugledati na Estoniju u tom smislu koja je institucionalno povezala omladinski rad sa obrazovanjem, a Estonija i Finska su daleko napredovale i u digitalnoj transformaciji društva pa i omladinskog rada i obrazovanja.

Opis aktivnosti

Na osnovu uočenih problema i potreba u praksi, projekat ima tri grupe aktivnosti: grupa 1 su preventivne aktivnosti; grupa 2 su interventne aktivnosti, grupa 3 su monitoring i evaluativne aktivnosti kako bi se opisao model u slučaju da bude uspešan i uočile slabosti i prednosti modela, ova grupa aktivnosti treba da dovede do  usavršavanja projekta radi održivosti, ili radi oblikovanja u primer dobre prakse koji treba ponuditi javnosti kao socijalnu inovaciju, što je takođe oblik održivosti kroz institucionalizaciju.

Sve aktivnosti su pilotiranje programa (istraživanje i testiranje modela) uz akutni efekat pružanja psihosocijalne pomoći i podrške učenicima i studentima, kao i učenje i aktivizam u sferi digitalne bezbednosti.

Dvojako su mladi uključeni, bilo tako što su aktivno uključeni, kroz građanski aktivizam, bilo kao korisnici usluge projekta od svojih vršnjaka.

Unija srednjoškolaca je partner na projektu u ulozi promocije projekta ka populaciji srednjoškolaca.

**** Zajedno smo jaki – nova prilika i novi projekat”

Centar za podršku i inkluziju Help net je nosilac projekta.

Fondacija za otvoreno društvo Srbija je donator projekta