Unapređenje Međugeneracijskog dijaloga

.

Ovaj projekat je ko-finansiran od strane Vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke pod pokroviteljstvom Internacionalnog Višegrad Fonda. Misija fonda je da ojača ideju održive saradnje u regionu Centralne Evrope.

Centar za podršku i inkluziju Help net u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a uz podršku Višegrad Fonda sprovodi projekat pod nazivom »Unapređenje Međugeneracijskog dijaloga«. Projekat ima internacionalan karakter, sprovodi se u partnerstvu sa nevladinom organizacijom »90 decibela« iz Mađarske, »Evropskom grupacijom za teritorijalnu saradnju TRITIA« iz Poljske, kao i lokalnom samoupravom »Valašské Meziříčí« iz Češke. Ima za cilj podsticanje međusobne saradnje, razumevanja i suživota generacija.

Jačanje međugeneracijske solidarnosti postiže se radom na promeni odnosa među generacijama, traganjem za novim oblicima razmene znanja, veština i iskustava kao i podele odgovornosti. Ovaj projekat daje takvu priliku, na inovativan i sveobuhvatan način dopire do svojih ciljnih grupa, mladih i starijih.

U nizu aktivnosti predviđeno je održavanje  pozorišne predstave pod nazivom »Koliko imate godina?« u izvođenju »Pozorišta Pan Teatar« iz Beograda i održvanje debate na temu »Međugeneracijska solidarnost« u više opština u Srbiji, kao i produkcija internacionalnog kratkometražnog dokumentarnog filma za podizanje svesti o značaju međugeneracijske solidarnosti.

Projekat zagovara unapređenje ljudskih i građanska prava, vršeći sistemski uticaj na nadležne institucije. Rezultati projekata sumirani u 10 tačaka biće uvršćeni u opšte preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti u okviru Redovnog godišnjeg izveštaja koji Poverenik za zaštitu ravnopravnosti podnosi Narodnoj skupštini, kao osnovu za kreiranje novih i reformu postojećih javnih politika u ovoj oblasti.

Sveobuhvatan izveštaj sa rezultatima projekta biće predstavljen stručnoj i najširoj javnosti u oktobru ove godine.