Tim Help net-a posetio zaposlene gerontodomaćice/ne na Kosovu i Metohiji

U periodu od 14.6. do 17.06.2022. godine tim Help net-a je posetio zaposlene gerontodomaćice/ne i saradnike na teritoriji Kosova i Metohije.

Kako se usluga obezbeđuje u ukupno 19 opština, to su se prilikom obilaska posetila 3 sedišta oko kojih gravitiraju opštine u kojima se usluga Pomoć u kući pruža. Naime, tim Help net-a se sastao u Štrpcu, Gračanici i Kosovskoj Mitrovici sa zaposlenim gerontodomaćicama/nima i koordinatorkama na ovim područjima. Tom prilikom se razgovaralo o aktuelnim izazovima pri pružanju usluge, izneti su i predlozi za unapređenje kvaliteta usluge Pomoć u kući. Takođe, stručni radnici su sprovodili svoj rad s ciljem da se jačaju kapaciteti zaposlenih, normalizuju identifikovane slabosti i snage u obavljanju posla gerontodomaćice, i kroz zajednički rad kreiraju predlozi za dalji rad.

Takodje, tim Help net-a  je posetio područne Centre za socijalni rad – u Štrpcu, Gračanici i medjuopštinski centar za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici. Sa direktorima centara i voditeljima slučaja razgovarali su predsednica udruženja Help net, stručni radnici i područni koordinatori. Na sastanku je bilo reči o izazovnim situacijama na strani korisnika; razmotrili su se dalji koraci prilikom monitoringa određenih korisnika i porodičnih situacija. Zaključak je da je saradnja Centra za socijalni rad i pružaoca usluge Pomoć u kući pri obezbeđivanju usluge Pomoć u kući za stara lica izuzetno dragocena te da će u tom smislu razmena informacija biti pravovremena.

Centar za podršku i inkluziju Help net obezbeđuje uslugu Pomoć u kući na teritoriji AP Kosovo i Metohija od 2019. godine. Trenutno se usluga pruža za 409 korisnika a zaposleno je 60 gerontodomaćica/na.

Lična priča iz Šapca

Marko, 21 godina, rođen u Loznici, trenutno zbog posla i studija živi u Šapcu.  Zahvaljujući Caritasu Šabac i HelpNetu dobio sam šansu da unapredim svoje

Više
Lična priča iz Šapca

Pamela Dregić, 35 godina, rođena u Požarevcu  „Jako sam srećna što sam imala mogućnost da prođem ovu obuku i upoznam sve ove ljude. Na kraju,

Više
Lična priča iz Novog Bečeja

Danijela, 53 godine „Stečena iskustva ću aktivno koristi u svom budućem radu“. Danijela je poreklom iz mesta Darda, koje se nalazi blizu Osijeka (Republika Hrvatska).

Više