Publikacija “Inovativne metode rada sa osobama koje pate od neurokognitivnih poremećaja”(2022), Evropska grupacija za teritorijanu saradnju TRITIA, Poljska.

Publikacija je izrađena u okviru projekta “V4 za razvoj zajedničke socijalne Evrope” podržan od strane Međunarodnog Višegrad fonda

BROŠURA

Analiza debata – međugeneracijskih dijaloga sa projekta “Osnaživanje međugeneracijskih veza” 

Zaključci i preporuke