Demografski izazovi i populaciona politika

Horizontalne ili ukrštene teme (cross-sector, cross-cut teme) su nepopularne. Baviti se njima zahteva opsežne i dugotrajne konsultativne procese, a neretko ove teme nisu postavljene kao primarne, niti se njima bavi određeni sektor, jer im je priroda takva da jedan sektor ne može da ih reši. Ovo rezultira jedva vidljivim pomacima nakon dugo vremena. Zato je Help net uspostavio program za demografske izazove i populacionu politiku identifikujući ovu oblast kao izazovnu temu kojoj fale pomažuće ruke i vreme za razmišljanje.

Reproduktivno zdravlje, planiranje porodice, generacijsko siromaštvo, socijalno uključivanje, interno raseljena lica, reintegracija, ruralni i urbani problemi građana, nasilje u porodici, balansiranje rada i roditeljstva, holistički pristupi brige o deci i mladima… teme koje zahtevaju okupljanje eksperata koji se inače ne sreću jer deluju u različitim oblastima. Zato je misija ovog programa okupiti ih.

.

.