PRUŽANJE USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA STARIJA I ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM

Centar za podršku i inkluziju Help net od juna 2019. godine pruža uslugu Pomoć u kući za stara lica na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Help net  je stekao status Dobavljača usluge u postupku javne nabavke a koju je raspisala opština Zvečan u maju 2019. godine. Usluga Pomoć u kući se pruža mahom starijem stanovništvu, koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija. U tom smislu, angažovane su gerontodomaćice/gerontodomaćini koji su prošli akreditovan program obuke za pružanje ove usluge.

***** Angažovanje gerontodomaćica u uslovima COVID-19

*****ŽIVOT POD KORONOM NA KOSOVU I METOHIJI Gerontodomaćice – nekima jedina pomoć u pandemiji i van nje

U junu 2020. godine, nastavljeno je sa pružanjem usluge Pomoć u kući po osnovu druge javne nabavke raspisane u maju 2020. godine od strane opštine Zvečan koja je trajala do juna 2021. godine, a ovom javnom nabavkom je bilo obuhvaćeno 347 korisnika sa teritorije 19 opština. 

I sada je aktuelno pružanje usluge Pomoć u kući, koje je nastavljeno novom javnom nabavkom od jula 2021. godine.