PRUŽANJE USLUGE POMOĆ U KUĆI ZA STARIJA I ODRASLA LICA SA INVALIDITETOM

Centar za podršku i inkluziju Help net od juna 2019. godine pruža uslugu Pomoć u kući za stara lica na teritoriji AP Kosovo i Metohija. Help net  je stekao status Dobavljača usluge u postupku javne nabavke a koju je raspisala opština Zvečan u maju 2019. godine. Usluga Pomoć u kući se pruža mahom starijem stanovništvu, koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija. U tom smislu, angažovane su gerontodomaćice/gerontodomaćini koji su prošli akreditovan program obuke za pružanje ove usluge.

***** Angažovanje gerontodomaćica u uslovima COVID-19

*****ŽIVOT POD KORONOM NA KOSOVU I METOHIJI Gerontodomaćice – nekima jedina pomoć u pandemiji i van nje

Realizacija aktivnosti javne nabavke kojom se obezbeđuje pružanje usluge Pomoć u kući teče na način da osigurava kvalitet usluge, poštujući pri tome princip najboljeg interesa korisnika. Trenutno se usluga obezbeđuje za 409 korisnika na teritoriji Kosova i Metohije. 

Dodatne vesti možete pogledati u nastavku: 

***** Nastavak pružanja usluge Pomoć u kući za stara lica na Kosovu i Metohiji

***** Nastavak pružanja usluge Pomoć u kući na teritoriji AP Kosovo i Metohija