Istraživanje “Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola“

Istraživanje čiji je cilj ispitivanje percepcije dečaka adolescentnog uzrasta u odnosu na rodne uloge i društveno prihvatljive (prema sebi i zajednici odgovorne) obrasce ponašanja, te u skladu sa tim kreirati preporuke i zaključke koji predstavljaju osnovu za budući rad sa adolescentima u pravcu njihovog osnaživanja.

Takođe, cilj je sticanje uvida u rodna uverenja dečaka srednjoškolskog uzrasta, ali i iskustva rodne diskriminacije sa kojom su se suočili tokom odrastanja i tokom srednje škole. Ukoliko nam je poznato kakva očekivanja dečaci imaju od sebe, svojih vršnjaka i vršnjakinja, bićemo u prilici da svrsishodnije dizajniramo i ka ovoj grupi usmerimo akcije koje imaju za cilj unapređenje rodne ravnopravnosti u različitim sferama života.

Ukoliko znamo u kojoj meri i kakvim vrstama rodne diskriminacije su dečaci bili izloženi, uspešnije ćemo moći da tumačimo njihova uverenja, ali i da utičemo na prekidanje začaranog kruga reprodukovanja rodnih nejednakosti u društvu.

Period realizacije: februar 2020 – jun 2020. godine

Finansijska podrška: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku

Publikacija: Istraživanje “Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola“