Nataša Jelić

Koordinatorka programa za seniore

U Help net-u  je od osnivanja 2015. godine. Posebno se istakla rukovodeći službom koja pruža pomoć u kući strarim licima. Svojim svakodnevnim radom doprinosi kontroli kvaliteta realizacije svih aktivnosti u ovoj oblasti, posvećujući pritom pažnju primeni najviših standarda struke pri pruženoj usluzi. U svakodnevnoj je komunikaciji sa pružaocima usluga pomoći u kući, odnosno sa gerontodomaćicama, kao i sa samim korisnicima. Osluškujući potrebe korisnika, brižljivo pravi organizacionu šemu i rasporede pružanja usluga strarim licima, vodeći pri tom računa da su usluge razvijene prema specifičnostima i ličnim potrebama klijenata.

Iako je smatrala da će trgovina biti njena profesija, u udruženju Help net joj je pružena mogućnost da sve svoje veštine organizovanja, komunikacije i sklonost ka tačnosti primeni, ali ovoga puta u službi olakšavanja i oplemenjivanja života naših najstarijih sugrađana.

Majka je dvoje dece.

U Help net-u je smatraju osloncem udruženja, jer važi za osobu za koju ni jedan problem nije nerešiv.

 

E-mail: info@helpnet.rs