Monika Ajvazović

PROGRAMSKA KOORDINATORKA I LICENCIRANA  STRUČNA RADNICA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Monika je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, na odseku za socijalnu politiku i socijalni rad. Trenutno je studentkinja na master studijama istog Fakulteta na odseku Socijalna politika.

Help-net timu se pridružila početkom 2020. godine kao pripravnica i ubrzo postala licencirana stručna radnica u oblasti socijalne zaštite i programska koordinatorka.

Kroz angažovanje u organizacijama civilnog društva fokusiranim na ljudska i manjinska prava bavila se unapređenjem položaja u društvu različitih vulnerabilnih grupa (deca i mladi, Romi i Romkinje, osobe sa invaliditetom, LGBTQ). 

Prva radna iskustva sticala je tokom srednjoškolskih dana kao programska asistentkinja u programu „Podrške u obrazovanju i integraciji marginalizovane dece“ Hleba života. Istraživačko iskustvo stekla je tokom učešća u projektu „Podrška mladim Romima na putu od obrazovanja, ka osamostaljivanju i zapošljavanju“ Centra za interaktivnu pedagogiju. Smatra da je učestvovanje u pomenutom projektu bilo ključno za odabir njene profesije. Ali i da je stažiranjem u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS stekla određena znanja i pružila podršku pojedinim lokalnim samoupravama širom Srbije u kreiranju lokalnih akcionih planova.

E-mail: monika.ajvazovic@helpnet.rs