Kako do efikasnije zaštite starijih od nasilja u Beogradu

Osnovni cilj projekta bio je da se stekne dublje razumevanje karakteristika nasilja nad starijima u Beogradu, unapređenje sistemskog odgovora i podizanje svesti građana i stručnjaka o toj problematici.

Nasilje nad starijima nije samo problem osobe koja ga trpi, već postaje i ozbiljan društveni problem. Trpljenje nasilja dovodi do gubitka dostojanstva starije osobe, dovodi do njene socijalne isključenosti i narušava njeno mentalno zdravlje. Starija populacija u Srbiji koja čini 19% njenog ukupnog stanovništva je jedna od najranjivijih društvenih grupa. Pored različitih problema sa kojima se ova populacija susreće nasilje jeste svakako jedan od najvećih. Na osnovu podataka koje je objavio GCSR Beograd, najčešći oblik zlostavljanja starijih sa kojima GCSR radi je fizičko nasilje (47%), potom psihičko nasilje (19%), dok se zanemarivanje javlja u 19% od ukupnog broja prijavljenog nasilja. Istraživanje Crvenog krsta ukazuje da je svaka peta starija osoba doživela neku vrstu nasilja. Ipak, institucionalni odgovor i dalje izostaje, a javnost ne poklanja veliku pažnju ovom društvenom problemu. Identifikacija nasilja nad starijima je jako retka i teška jer prijave uglavnom izostaju zbog nedostatka poverenja u institucije, straha i sramote koja se dodatno pojačava ukoliko je počinilac nasilja osoba iz kruga porodice. Dublje razumevanja faktora koji dovode do nasilja nad starima, informisanje šire i stručne javnosti, kao i uključivanje starijih u kreiranje odgovora na nasilje je posebno važno kako bi se efektivno delovalo protiv nasilja nad starima.