help net i humanas

Help Net je članica mreže “HUMANAS”  humanitarnih organizacija i udruženja građana koje se bave pitanjima starijih, koja je nastala na inicijativu Crvenog krsta Srbije.

Mreža je nastala maja 2004. godine

Članice mreže su 15 organizacija koje su potpisale sporazum o saradnji: Crveni krst Srbije, Gerontološko društvo Srbije, Caritas, DFSPC Čovekoljublje, Amity, Viktorija, Lastavica, Društvo za brigu o starima, Nacionalna fondacija za humanu starost, Univerzitet za treće doba, Kolo srpskih sestara, Hleb života, Savez penzionera, Moka i Rosa.

Ciljevi mreže: 

Imajući svest o težini problema koji pogađaju starije ljude, kao i stepenu ranjivosti ove grupacije:

  • Lobiranje za prava starijih kod relevantnih institucija, vlasti i medija.
  • Zajedničko rešavanje identifikovanih problema kroz koordinisane akcije, programe, zajedničke projekte.
  • Motivisanje starijih da budu aktivni na društvenoj sceni u rešavanju sopstvenih problema.