Gordana Milovanović

PREDSEDNICA ORGANIZACIJE

Gordana je master ekonomije, a svoju karijeru u oblasti socijalne zaštite započela je 2005. godine u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Dugi niz godina koordinirala je projektima u okviru ovog Ministarstva. Svojim iskustvom u oblasti socijalne zaštite doprinela je razvoju integralne socijalne zaštite, unapređenju standarda stručnog rada, uvodjenju sistema licenciranja i akreditacije u socijalnu zastitu, kao i razvoju usluga socijalne zaštite u Republici Srbiji.

Koordinirala Radnom grupom na projektu “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” koji se odnosio na pisanje nacrta Pravilnika o minimalnim standardima za rad SOS telefona za žene žrtve nasilja; Koordinirala i upravljala na 14 konkursa za razvoj socijalnih usluga u zajednici u vrednosti od 10 miliona EUR. Učestvovala je takođe u razvoju  standarda za pružanje usluga i licenciranje organizacija socijalne zaštite. Na svim poslovima bila zadužena za uspostavljanje vertikalne koordinacije između centralnog i lokalnog nivoa i podsticanje saradnje između sektora socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja. U tom procesu stekla temeljna znanja o finansijskim i međusektorskim pitanjima, relevantnim za uspostavljanje integralnih usluga u zajednici. Sarađivala sa većinom lokalih zajednica i ministarstava u Srbiji, kao i sa oko dve stotine organizacija civilnog društva. Učestvovala u kreiranju baze „Socijalni profil opština“, koja se godinama nalazila  na sajtu Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike.

Od osnivanja Centra za podršku i inkluziju „Help net“ 2015. godine, sa svojim timom sprovela preko 20 projekata u oblasti socijalne zastite, ljudskih i manjinskih prava, kao i populacione politike. Svojim iskustvom i radom aktivno je doprinela funkcionisanju Radne grupe Vlade RS prilikom izrade Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Poslednjih godina aktivno se bavi i izdavaštvom, tako da je ispred udruženja kojim rukovodi, objavila nekoliko istraživanje pod nazivom “Usklađivanje rada i roditeljstva”; “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji” kao i priručnik “Ja, neformalni negovatelj”; “Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola”; Kuvar “Kuhinje nacionalnih manjina”.

Kao majka ženskog deteta, svakodnevno se uspešno bori sa izazovima usklađivanja rada i roditeljstva. Svako ko je poznaje, prvo što primeti u saradnji ili druženju sa njom, je njena izuzetna energija, koju nesebično deli u okupljanju saradnika i prijatelja. Iskreno veruje u timski rad, posebno dajući priliku mladim ljudima da pokažu svoje sposobnosti. Svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti socijalne zaštite nadopunjuje kroz saradnju sa  širokom mrežom stručnjaka iz ove oblasti, što doprinosi da se svakom, i najsloženijem profesionalnom izazovu, pristupi sa najvišim stepenom kompetentnosti i posvećenosti.

Sada, nakon više od decenije bavljenja socijalnom zaštitom, može da kaže da je to polje njene ekspertize, iako je do skoro mislila da je socijalna politika pronašla nju, a ne obrnuto.

 

E-mail: info@helpnet.rs

              gordana.milovanovic@helpnet.rs