Danka Đukić

KOORDINATORKA PROGRAMA I LICENCIRANA STRUČNA RADNICA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Danka je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, odsek za socijalnu politiku i socijalni rad. Nakon toga, masterirala je u oblasti socijalnog rada 2016. godine. Iste, 2016. godine, stekla je licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite.

Nakon završetka akademskih studija, svoje angažovanje je usmerila uglavnom ka oblasti dečije zaštite, najpre u javnom, a nakon toga u nevladinom sektoru. Potom se usmerila ka radu sa populacijom odraslih i starijih u sistemu socijalne zaštite, i to baš u Help net-u. Upravo joj je rad sa različitim uzrasnim kategorijama u sistemu socijalne zaštite, na različite načine, omogućio da bolje spozna i razume kako stručne postupke i dinamiku posla, tako i različitosti ljudske prirode u određenim situacionim okolnostima.   Učestvovala je u razvoju brojnih projektnih predloga, njihovoj implementaciji i izveštavanju, te koordinisanju programima organizacije. Pored koordinisanja programskim delom, poznati su joj odnosi sa javnošću i saradnja sa medijima. Oblasti u kojima je najviše bila angažovana prilikom realizacije projektnih aktivnosti su razvoj usluga socijalne zaštite i zaštita od nasilja osetljivih društvenih grupa. Takođe je učestvovala u sprovođenju istraživanja u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava,  kako na nacionalnom, tako i na nižim, lokalnim nivoima.

Poseduje i razvija aspiracije i ka psihoterapiji, razvoju i upravljanju ljudskim resursima, grafičkom dizajnu. U slobodno vreme voli da se bavi i razvojem fotografija.

Izuzetno neguje pravedan ishod u međuljudskim relacijama, a solidarnost i razumevanje ističe kao značajne vrednosti u interakcijama. Jedan od citata sa čijom sadržinom se poistovećuje je „Nije bitno koliko se sporo krećeš sve dok ne staješ“ , no smatra da bi korake trebalo povećavati kada se hoda i prave promena na bolje u sistemu socijalne zaštite.

E-mail: danka.djukic@helpnet.rs