Istraživanje “Percepcija rodnih uloga i društveno prihvatljivih obrazaca ponašanja od strane adolescenata muškog pola

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Kuvar “Kuhinje nacionalnih manjina”

 

 

 

  

                                                           Priručnik Ja, neformalni negovatelj”

 

 

 

 

 

 

  

Istraživanje “Unapređenje položaja neformalnih negovatelja u Republici Srbiji”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istraživanje “Kako unaprediti međugeneracijski dijalog u Srbiji”

 

 

 

 

 

 

  

 

       

                                                Istraživanje  “Usklađivanje rada i roditeljstva”

  

  

 

           

 

                                                                                                              

Close Menu