Jelena Milunović Vojinović

koordinatorka za SARADNJU SA MEĐUNARODNIM VIŠEGRAD FONDOM

Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na odseku za novinarstvo i komunikologiju, gde je završila i master studije politikologije, modul Politička teorija, politička sociologija i institucije.

Tokom studija volontirala je u Narodnoj kancelariji predsednika Republike i stažirala u Informativnoj redakciji Radio Beograda. 

Pohađala je više stručnih kurseva u zemlji i inostranstvu na kojima je usavršila veštine komuniciranja i primenjene metode u društveno-politikološkim istraživanjima.

Njeno profesionalno angažovanje usmereno je na unapređenje demokratske političke kulture i vrednosti kroz podršku jačanju institucionalnog, normativnog i političkog okvira Srbije.

Fokus njenog rada i delovanja poslednjih godina bilo je evidentiranje povreda principa dobre uprave i vladavine prava, jačanje kapaciteta civlinog društva za borbu protiv korupcije, kao i unapređenje ljudskih i građanskih prava.

Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti socioloških istraživanja. Radila je kao istraživač i trener u nekoliko domaćih istraživačkih centara – think thank organizacija, između ostalog Centru za slobodne izbore i demokratiju, Birou za društvena istraživanja i Centru za evropske politike.

Specijalizovala se za borbu protiv korupcije, izborne procedure, posmatranje izbora i izbornih kampanja, o čemu je objavila  više stručnih tekstova.  

Bila je deo međunarodne posmatračke misije Evropske mreže organizacija za posmatranje izbora (ENEMO)  za posmatranje Predsedničkih izbora u Ukrajini 2010. godine, kao i trener danske misije SILBA za posmatranje Parlamentarnih izbora u Srbiji 2014. godine. U dva navrata bila je koordinator posmatrača izborne kampanje ispred Agencije za borbu protiv korupcije za posmatranje Parlamentarnih izbora u Srbiji 2016. godine, kao i Predsedničkih izbora u Srbiji 2017. godine.

Poseduje sertifikat Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima za pisanje i  upravljanje projektima. Stekla je sveobuhvatno  iskustvo  u svim fazama projektnog ciklusa radeći na različitim projektima  podržanim od strane uglednih međunarodnih organizacija: OEBS Misije u Srbiji, Evropske komisije, Оlof Palme Internacionalnog centra, Fondacije Konrad Adenauer Stiftung KAS, Fondacije za otvoreno društvo FOS, Instituta za održive zajednice ISC, Nacionalne zadužbine za demokratiju NED, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, USAID  Programa za reformu pravosuđa i odgovornu vlast  JRGA, slovačke organizacije MEMO 98 i dr.

U slobodno vreme piše kratku prozu. Tečno govori engleski i poznaje osnove španskog jezika. Udata je i majka jednog dečaka.

 

E-mail:  jelena.milunovic.vojinovic@helpnet.rs

 

 

 

Close Menu